Mantık Anabilim Dalı

Genel Bilgiler

Mantık, 1996 yılında bölüm olarak kurulmuş, 2000 yılında Felsefe Bölümü'ne bir Anabilim Dalı olarak katılmıştır.

Anabilim Dalımızın Amaçları

Anabilim Dalımızın kuruluş amaçları arasında teorik ve uygulamalı mantık alanlarında eğitim ve öğretim yapmak bulunmaktadır. Şimdilik bu amaç, elemanlar yetiştikçe ileride ulaşılacak bir hedef durumundadır. Şu anda öncelikle Felsefe Bölümü'ne ve ayrıca farklı Bölüm öğrencilerine lisans ve lisans üstü programı içinde dersler verilmektedir.

Mantık Anabilim Dalı'nın amaçları arasında, mantığın akademik ölçülerde öğrencilere aktarılması, öğretmenlik yapmak isteyen öğrencilerin lise müfredat programına hazırlanması, dil bilinci kazandırmak suretiyle eleştirel düşüncenin ilkelerinin tanıtılması ve felsefe öğrenimlerinde yardımcı olmak gibi hedefler bulunmaktadır.