2013- 2014 Bahar Dönemi Vize Programı

Çarşamba Seminerleri (Bahar Dönemi)

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı (Bahar Dönemi) İÜEF Felsefe Bölümü Seminer Programı aşağıdadır. Bilgilerinize sunulur.

-- Prof. Dr. Şafak Ural

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Lisans Programı’ndaki “Seminer” dersi, çeşitli Üniversitelerden gelen öğretim üyelerini konuk ediyor. Öğrencilerimizin farklı felsefecilerle tanışmalarını sağlamayı amaçlayan bu seminerlere, yer olduğu takdirde, diğer sınıfların öğrencileri de dinleyici olarak katılabilirler.
26 Şubat 2014: Prof. Dr. Mustafa Kaçar (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)
UIuğ Bey: Semerkand Astronomi Ekolü

05 Mart 2014: Prof. Dr. Hakan Poyraz (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Ahlakın İçi ve Dışı

12 Mart 2014: Doç. Dr. A. Ayhan Çitil (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)
Badiou'da Hadise ve Hakikat   

19 Mart 2014: Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken (İstanbul Üniversitesi)
Antikçağ Felsefesi

26 Mart 2014: Prof. Dr. Zekai Şen (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Mühendislikte Felsefenin ve Mantığın Yeri

02 Nisan 2014: Doç. Dr. Cihan Camcı (Akdeniz Üniversitesi)
Edip Cansever Şiirine Heideggerci Bakış

30 Nisan 2014: Doç. Dr. Hamdi Bravo (Ankara Üniversitesi)
Vicdan ve Hafıza   

07 Mayıs 2014: Prof. Dr. Neşet Toku (Yıldız Teknik Üniversitesi)
İslam Felsefesi Ne Demektir?

14 Mayıs 2014: Doç. Dr. Mustafa Çevik (Adıyaman Üniversitesi)
David Hume'un Düşüncesinde Tanrı'nın Bilinebilirliği   

21 Mayıs 2014: Dr. Eray Yağanak (Mersin Üniversitesi)
Thomas Hobbes ve Immanuel Kant'ta İnsan Doğası ve Siyaset   

28 Mayıs 2014: Yard. Doç. Dr. Özlem Duva (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Kant'ın Pragmatik Antropolojisi ve Eleştirel Felsefe Açısından Önemi   

Saat: 15:30
Yer: Amfi 6

Prof. Dr. Ş.Teoman Duralı'ya Teşekkür

Bölümümüzün Değerli hocalarından sayın Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı için 13.02.2014 tarihinde Teşekkür toplantısı düzenlenmiştir. Hocamıza, üstün hizmetlerinden dolayı plaket verilmiştir.

Salı Seminerleri

4 Mart 2014 Salı / 15:00
Prof. Dr. İsmail Coşkun (İstanbul Üniversitesi)
“Ütopya”

11 Mart 2014 Salı / 15:00
Doç. Dr. Aydın Topaloğlu (29 Mayıs Üniversitesi)
“Felsefede Tanrı: Metafiziksel Bir İlke veya Varoluşsal Bir zorunluluk”

17 Mart 2014 Pazartesi / 15:00
Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken (İstanbul Üniversitesi)
“Augustinus ve Hakikat Arayışı”

18 Mart 2014 Salı / 15:00
Doç. Dr. Ayhan Çitil (29 Mayıs Üniversitesi)
“Çağdaş Mantık Çalışmaları Bağlamında Metafizik Bilginin İmkanı”

25 Mart 2014 Salı / 15:00
Prof. Dr. Şafak Ural (İstanbul Üniversitesi)
“Pozitivizm ve Metafizik”

1 Nisan 2014 Salı / 15:00
Yard. Doç. Dr. Lütfi Sunar (İstanbul Üniversitesi)
“Muhayyel Despotun Peşinde: Marx’ın Doğu’ya Yaklaşımı”

8 Nisan 2014 Salı / 15:00
Doç. Dr. Hakan Çörekçioğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
“Kant'ın Eleştirel Felsefesi ve Politika”

Yer: Felsefe Bölümü Seminer Kitaplığı (203)

2014-2015 Erasmus Başvuruları Hakkında

Not: Öğrendiğimiz kadarıyla sistemde bazı sorunlar var. Lütfen başvurularınızı bir kaç gün sonra yapınız. Freiburg Albert Ludwig Üniversitesi'yleolan anlaşmamızın da sistemde görünmesi gerek. 

II. Öğretim 8. Yarıyıl Öğrencileri için Seçilecek Dersler

II. Öğretim, 8. yarıyıl öğrencilerinin aşağıdaki derslerin tamamını seçmesi gerekmektedir:

1) 20. yy. Felsefesi (Zorunlu, 2 kredi)
2) Mantık ve Bilgisayar Uygulamaları II (Zorunlu, 2 kredi)
3) Tanzimattan Günümüze Türk Düşüncesi (Zorunlu, 2 kredi)
4) Çağdaş Sosyoloji Teorileri II (Seçmeli, 2 kredi)
5) Değer Felsefesi (Seçmeli, 2 kredi)
6) Mantık Çeşitleri II a(Seçmeli, 2 kredi)
7) Modern Dönem İslam Düşüncesi Metinleri (Seçmeli, 2 kredi)
8) Türk Sosyoloji Tarihi II (Seçmeli, 2 kredi)
9) Sosyal Psikolojiye Giriş II (Seçmeli, 3 kredi)

Not (1): Sorularınız olursa vkamer@istanbul.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
Not (2): Yukarıda belirtilen seçmeli derslerden başka seçmeli ders mevcut değildir.
Not (3): Alttan dersi olanlar, 19 krediden fazla ders seçebilirler. Yani 2. yarıyıl, 4. yarıyl ve 6. yarıyıldan DC, DD, ve F dersiniz varsa seçebilirsiniz.
Not (4): 6. yarıyılda Mantık Felsefesi veya Mantık Tarihi 2 derslerinden kalanların, kaldıkları dersi yeniden almaları gerekiyor. Yani Mantık Felsefesi'nden kalmış görünen bir öğrenci Mantık Felsefesi'ni almalı, Mantık Tarihi 2 dersinden kalmış bir öğrenci Mantık Tarihi 2 dersini almalı.

Mathematics as a Symbolic Language and Solipsism

Prof. Dr. Şafak Ural, Bose Enstitüsü tarafından Kalküta'da düzenlenen, "International Seminar on History and Philosophy of Mathematics 2014" kapsamında, "Mathematics as a Symbolic Language and Solipsism" başlıklı bir bildiri sunacaktır.

Metafizik Üzerine Konuşmalar

24 Aralık 2013 Salı 15:30:
Prof. Dr. Cengiz Çakmak: Platon Düşüncesinde Metafizik Bilginin İmkânı

03 Ocak 2014 Cuma 15:00
Prof. Dr. Teoman Duralı: Aristoteles Düşüncesinde Metafizik Bilginin İmkânı

07 Ocak 2014 Salı 14:00
Doç. Dr. Ömer Türker: İbn Sînâ Düşüncesinde Metafizik Bilginin İmkânı

14 Ocak 2014 Salı 15:00
Doç. Dr. Ekrem Demirli: İbn Arabî Düşüncesinde Metafizik Bilginin İmkânı

Notlar:
(1) Seminerler Felsefe Bölümü Seminer Kitaplığı'nda (203) yapılacaktır.
(2) Seminerler akademik personele ve lisansüstü öğrencilerin katılımına açıktır.

Ontology as depend on questions

Prof. Dr. Şafak Ural, Singapur'da düzenlenen "1. Philosophy: Yesterday, Today & Tomorrow" (PYTT 2013) konferansı kapsamında, 9 Aralık 2013 tarihinde "Ontology as depend on questions" başlıklı bir konuşma yapacaktır.

Yeni Kitap // İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler

Editörlüğünü Doç. Dr. M. Cüneyt Kaya'nın yaptığı İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler adlı eser İSAM Yayınları tarafından yayınlandı. Türkiye’de İslâm felsefesi alanında ciddi bir seviyeye ulaşan akademik birikimi bir araya getirmeyi hedefleyen bu kitap, İslâm felsefesinin klasik dönemini (VIII-XII. yüzyıllar) tarihî ve problematik açılardan incelemektedir. Kitabın tarihî bölümlerinde klasik dönemin öne çıkan on bir filozofu ile klasik sonrası döneme yön veren dört büyük düşünür ele alınmakta; tematik bölümlerde ise felsefenin temel alanları (mantık, psikoloji/epistemoloji, metafizik, ahlâk ve siyaset), İslâm felsefesine intikal eden literatür ve problemleri ile İslâm filozoflarının bu disiplinlere yaklaşım tarzları açısından ayrıntılı bir şekilde irdelenmektedir.

Kitap hakkında ayrıntılı bilgi ve içindekiler listesi için bkz: http://www.isam.org.tr/index.cfm?fuseaction=objects2.detail_content&cid=...

İçeriği paylaş