Doç. Dr. Nazlı İnönü

İletişim

Oda: 202
Telefon: 212-4555700 / 15805
E-posta: ninonu@istanbul.edu.tr

Yayınlar

"Yapay Zeka Felsefesi", Bilgisayar ve Beyin, Nar Yayınları, Istanbul 1997, s. 137-147.

Çalışma Alanları

Klasik Mantık, Modern Mantık

Özgeçmiş

1963 yılında İstanbul'da doğdu. 1974 yılında Özel Şişli Terakki Lisesi İlkokulu'ndan, 1978 yılında Özel Amerikan Robert Lisesi Ortaokulu'ndan, 1981 yılında da Özel Amerikan Robert Lisesi'nden mezun oldu. ABD'de Carnegie-Mellon Üniversitesi'nde bir yıl öğrenim gördükten sonra yurda döndü ve 1986'da Boğaziçi Üniversitesi Matemetik Bölümünden, ardından 1991 ylında yine aynı üniversitenin Felsefe Bölümünden lisans derecelerini aldı. 1994 yılında yine Boğaziçi Üniversitesi'nden Çin Odası Argümanı adlı teziyle felsefe yüksek lisans derecesini aldı. 1998-2001 yılları arasında Atatürk Çağdaş Yaşam Lisesi'nde İngilizce, matematik ve fen öğretmenliğinin yanı sıra müdür yardımcısı olarak çalıştı. Dr. Nazlı İnönü, 19 Kasım 2001 tarihinden bu yana Felsefe Bölümü Mantık Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk annesidir.

Yayın Listesi

Makaleler

 1. “Quine-Duhem Probleminin Bayes Formülü ile Çözümü ve Bu Çözümün Değişik Bilim Dallarından Örneklere Uygulanması”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi,13. sayı, Mart 2008, s. 117- 136.
 2. “Charles Sanders Peirce’ün Mantığı”, Felsefe Arkivi’nin 32. sayısında yayımlanacaktır.
 3. “Charles Sanders Peirce’ün Pragmatizmi”, Felsefe Arkivi’nin 33. sayısında yayımlanacaktır.

Ansiklopedik Maddeler

 1. “Çin Odası Argümanı”, Felsefe Ansiklopedisi, Ed. Ahmet Cevizci, Babil Yayıncılık, Ankara, 2005, cilt 3, s.679-683.

Çeviriler

 1. Çevirisi yapılan metin: Van Schaik, Leon, “Poetica: Architectures and Their Last States”, 18-19 Kasım 2005’de İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü’nde gerçekleştirilen III. Mimarlık ve Felsefe Toplantısı’nda sunulan bildiri.
  Çeviri: “Şiirsellik: Mimarlık(lar) ve Son Durumları”, Çev: N. İnönü, Zaman-Mekan, YEM Yayın – 138, İstanbul, Ocak 2008, s. 232-239.
 2. Çevirisi yapılan metin: Peirce, C. S., “An Outline Classification of the Sciences”, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Ed. by C. Hartshorne, P. Weiss, Harvard University Press, Cambridge, 1931, s. 77-82.
  Çeviri: “Bilimlerin Bir Taslak Şeklinde Sınıflandırılması”, Çev: N. İnönü, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 12. sayı, Ekim 2007, s. 229-234.
 3. Çevirisi yapılan metin: Peirce, C. S., “Lessons from the History of Science”, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Ed. by C. Hartshorne, P. Weiss, Harvard University Press, Cambridge, 1931, s. 19-33.
  Çeviri: “Bilim Tarihinden Dersler I”, Çev: N. İnönü, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, 13. sayı, Mart 2008, s. 155-167.
 4. Çevirisi yapılan metin: “Bilim Tarihinden Dersler II”, Peirce, C. S., “Lessons from the History of Science”, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Ed. by C. Hartshorne, P. Weiss, Harvard University Press, Cambridge, 1931, s. 34-49.
  Çeviri: “Bilim Tarihinden Dersler I”, Çev: N. İnönü, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi’nin 14. sayı, Ekim 2008, s. 141-153.

Bildiriler

 1. “Yapay Zeka Felsefesi”, Bilgisayar ve Beyin, Nar Yayınları: 10, İstanbul, Mart 1997, s.137-147.
 2. “Quine-Duhem Probleminin Bayes Formülü ile Çözümü”, Mantık, Matematik ve Felsefe, V. Ulusal Sempozyumu, 11-14 Eylül 2007, Foça, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları’nca 2008 yılı içinde yayınlanacaktır.